Những điểm mới trong đào tạo, sát hạch lái xe

294

Học viên sẽ được đào tạo và sát hạch trên phần mềm mô phỏng để nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống khó trên đường.

Nguồn: VNExpress

CHIA SẺ