Hội nghị triển khai Nghị định 10/2020/NĐ-CP và Thông tư 12/2020/TT-BGTVT

617

Sáng nay, Ngày 10 tháng 11 năm 2020 Sở GTVT Tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội Nghị triển khai Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Bên cạnh đó tại Hội nghị này Lãnh đạo Sở GTVT Tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức hướng dẫn thực hiện Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 của Bộ GTVT về quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Đề dự có Lãnh đạo Sở GTVT Tỉnh Quảng Nam, Đại diện các CBCC Văn phòng Sở, CBCC Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái. Lãnh đạo Thanh tra Giao thông, Hiệp hội vận tải Quảng Nam, Lãnh đạo các bến xe, Họp tác xã vận tại và các đơn vị vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên toàn Tỉnh.

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP được ban hành phù hợp với những quy định mới của pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập của Nghị định 86 cũng như tiếp thu những bài học từ Quyết định 24 để tạo lập khuôn khổ pháp lý chính thức cho việc ứng dụng các phần mềm kết nối trong kinh doanh vận tải. Đặc biệt, Nghị định 10 đã thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, cắt giảm các thủ tục hành chính và những điều kiện kinh doanh không còn phù hợp; tạo lập môi trường kinh doanh vận tải minh bạch, công bằng, thuận lợi, hiện đại tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh hoạt động ổn định, phát triển;  thuận tiện cho nhu cầu đi lại của nhân dân; đồng thời vẫn duy trì siết chặt những yêu cầu về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải.

Nghị định số 10 được xây dựng và ban hành trong bối cảnh Luật Giao thông đường bộ năm 2008 chưa được sửa đổi, có nhiều nội dung đã cho thấy sự bất cập giữa quy định của Luật này với thực tiễn và sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định đã được thực hiện với thời gian trên 03 năm và được họp lấy ý kiến rất nhiều lần. Với vai trò là cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã tổ chức thảo luận công khai, dân chủ đối với các nội dung của dự thảo Nghị định (qua email, Cổng thông tin điện tử của Bộ…) để lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội, đơn vị tư vấn, VCCI, CIEM… qua đó hoàn thiện dự thảo Nghị định trên cơ sở tiếp thu phù hợp với ý kiến chung nhất của các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh; không tạo ra kẽ hở pháp lý, làm phát sinh lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách và thực thi pháp luật. Xem chi tiết Nghị định 10/2020/NĐ-CP

Bên cạnh đó tại Hội nghị này Lãnh đạo Sở GTVT Tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức hướng dẫn thực hiện Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 của Bộ GTVT về quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Xem chi tiết Thông tư 12/2020/TT-BGTVT

Dưới đây là một vài hình ảnh tại của Hội nghị!

CHIA SẺ